Breaking

Motto LDII dalam Berdakwah yang Sesuai Dengan Al-Quran dan Al-Hadis

Motto LDII dalam Berdakwah yang Sesuai Dengan Al-Quran dan Al-Hadis

Motto LDII dalam Berdakwah yang Sesuai Dengan Al-Quran dan Al-Hadis

[1]. “Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan yang mengajak kepada kebajikan dan menyuruh pada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali Imron, ayat 104)

[2]. “Katakanlah ini lah jalan (agama)-ku, dan orang–orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk golongan orang yang musyrik.” (Q.S. Yusuf, ayat 108)

[3]. “Serulah (semua manusia) kepada jalannya Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik.” (Q.S. An-Nahl, ayat 125)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.